Sjö- och torrsättning

SJÖSÄTTNING 2024


Nedan är sjösättningstiderna 2024 för Din båt.

Det är mycket viktigt att Du dyker upp i rätt tid och är väl förberedd.
Ta med Dig en medhjälpare så går det betydligt lättare. 


För Dig som har Din båt uppställd på Västplan - dvs UBS och JBK så meddelas Din sjösättningstid av Din båtklubb.
Följande tider gäller på Västplan;

Lördag 27/4 Start 08:00 sjösätts områdena SM och SÖ

Söndag 28/4 Start 08:00 sjösätts områdena GA, GC och GD

Lördag 4/5 Start 08:00 sjösätts områdena GB och SH

Söndag 5/5 Start 08:00 sjösätts områdena GE och SN

Vid frågor kontakta för dagen ansvarig slipbas som informeras av UBS


Om Du har behov att ligga vid servicebryggan är det tillåtet först efter godkännande från driftansvarig i upp till 3 dygn efter/före sjö/torrsättningen. Övrig tid debiteras med 350:-/dygn även om Du har ett godkänt tillstånd.

 

Varje båt vid servicebryggan ska vara väl synligt märkt från bryggan med:

- Namn

- Telefonnummer

- Båtklubb

- Namn på driftansvarig som godkänt förtöjningen

- Datum för sjö/torrsättning

- Datum när båten blivit förtöjd vid servicebryggan

 

Blankett för detta finns här som Du kan skriva ut och fylla i.

 

Alla varvsavgifter måste vara betalda innan båten sjö/torrsätts!