Kalender

KALENDER 2022

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         19          Styrelsemöte UVF 18:30 
         23          Varvsgruppen 18:30

Feb_______________________________________________________________

           1          Motioner från medlemmar till UVF

         20          Varvsgruppen 18:30

         23          Styrelsemöte UVF 18:30    

Mars______________________________________________________________

  1          Bokslut 2022 UVF

  6          Möte Sth Idrott

15          Revision klar UVF

16          Styrelsemöte UVF 18:30
              Budget 2023, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

18          Båtdagen - SMBF

20          Varvsgruppen 18:30
30          Miljöinspektion 09:30

30          Styrelsemöte UVF 18:30

April______________________________________________________________

  1          Varvet öppnar efter vintern om snöfritt

  5          Sjösättning börjar 08:00

17          Varvsgruppen 18:30

22          Sjösättning RBK

19          Styrelsemöte UVF 18:00 Alvik

19          Årsmöte UVF 19:00 Alvik

29          Sjösättning UBS och JBK

30          Sjösättning UBS och JBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan godkänd och inlämnad

  2          Sjösättning Båthallen 08:00

  2          Sjösättning Båtställaget 14:00

  6          Sjösättning RBK

  6          Sjösättning UBS och JBK

  7          Sjösättning UBS och JBK

  8          Egenkontroll av varvet 18:00

11          Styrelsemöte UVF 18:30

20          Städdag varvet 10:00-12:00 Anmälan via BokaMera

22          Varvsgruppen 18:30

23          Städdag varvet 18:00 -20:00 Anmälan via BokaMera

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  1          Alla båttrailrar på TrailerPark - ingen på varvsplan

  8          Styrelsmöte UVF 18:30

12          Varvsgruppen 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

Juli_______________________________________________________________

                                  SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

17          Styrelsemöte UVF 18:30

21          Varvsgruppen 18:30

31          Tidbokningen för torrsättning uvf.bokamera.se öppnar

              OBS! Gäller inte Dig som torr/sjösätter själv eller i Ställaget.
              Ej heller för Dig som torrsätter klubbgemensamt JBK, RBK                      och UBS

31          Bokning för städdagar uvf.bokamera.se öppnar

16-31    Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2024 

Sept______________________________________________________________

  4          Danviksbron stänger för seglingsfri höjd över 10,8 meter

  4          Varvsgruppmöte 18:30

  9          Städdag varvet 10:00-12:00 Anmälan via BokaMera från 31/8

12          Städdag varvet 18:00-20:00 Anmälan via BokaMera från 31/8

14          Torrsättning Östplan börjar. Bokning på uvf.bokamera.se

15          Vintertid på varvet
15          Möte Sth Idrott 10:00

18          Varvsgruppmöte 18:30

19          Styrelsemöte UVF 18:30

20          Torrsättning 1 Ställaget 13:00

24          Torrsättning 1 Mittplan/RBK

27          Torrsättning 2 Ställage 13:00

28          Torrsättning Båthallen

30          Torrsättning UBS/JBK   

Okt_______________________________________________________________

  1          Torrsättning UBS/JBK

  7          Torrsättning 2 Mittplan/RBK
  7          Torrsättning UBS/JBK
  8          Torrsättning UBS/JBK

14          Torrsättning UBS/JBK

19          Styrelsemöte UVF 18:30

23          Varvsgruppen 18:30

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

26          UVF styrelse strategi 18:00 

Nov_______________________________________________________________

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

16          Styrelsemöte UVF 18:30

23          Varvsgruppen 18:30        

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

14          Styrelsemöte UVF 17:00

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År