Kalender

KALENDER 2024

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         25          Styrelsemöte UVF 18:30 
         29          Varvsgruppen 18:30

Feb_______________________________________________________________

           1          Motioner från medlemmar till UVF

           8          Styrelsemöte/Varvsgrupp UVF 18:00 LEBKs klubbhus

         22          Styrelsemöte UVF 18:30

         28          Varvsgruppen UVF 18:30    

Mars______________________________________________________________

  1          Bokslut 2022 UVF

15          Revision klar UVF

18          Varvsgruppen UVF 18:30  

26          Styrelsemöte UVF 18:30

April______________________________________________________________

  1          Varvet öppnar efter vintern om snöfritt

15          Varvsgruppen UVF 18:30

18          Sjösättning startar 8:00

18          Årsmöte UVF 19:00

18          Konstituerande styrelsemöte UVF

20          Sjösättning Mittplan

27          Sjösättning UBS/JBK

28          Sjösättning UBS/JBK

30          Sjösättning Båthallen 8:00

30          Sjösättning Båtställaget plan 1 14:00

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan godkänd och inlämnad
  4          Sjösättning UBS/JBK

  5          Sjösättning UBS/JBK

  5          Sjösättning Mittplan

  7          Sjösättning Båtställaget plan 2 och 3 

13          Varvsgruppen UVF 17:30, Egenkontroll

16          Styrelsemöte UVF 18:30

25          Städdag 10:00 -12:00 anmälan BokaMera

28          Städdag 18:00 - 20:00 anmälan BokaMera

30          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  1          Alla båttrailrar på TrailerPark - ingen på varvsplan

10          Varvsgruppen UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

Juli_______________________________________________________________

                                  SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

31          Tidbokningen för torrsättning uvf.bokamera.se öppnar

              OBS! Gäller inte Dig som torr/sjösätter själv eller i Ställaget.
              Ej heller för Dig som torrsätter klubbgemensamt JBK, RBK                      och UBS

31          Bokning för städdagar uvf.bokamera.se öppnar

16-31    Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2025 

Sept______________________________________________________________

15          Vintertid på varvet

Okt_______________________________________________________________

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

15          Varvsplan avstängd för biltrafik  

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År